Over Impact door Connectie

Waarom

Hoe adopteren kinderen nieuwe ontwikkelingen en technologie zo gemakkelijk mogelijk om daarmee lokale impact te realiseren? Uitgangspunt is dat door het gebruik van goedkope technologie en een passende werkmethode de slagkracht en het handelingsperspectief van kinderen vergroot wordt. Het stelt hen namelijk in staat om de macht over de technologie te hebben en die betekenisvol voor zichzelf en de school te kunnen inzetten. Het is echter lang niet altijd zo dat deze technologieën dicht bij de leerlingen staan. Er is in die zin een geletterdheidskloof te overbruggen.

Bibliotheekservice Fryslân en Bibliotheken Mar en Fean willen in een lokale situatie (de Wumkesskoalle in Joure) samen met de leerlingen inventariseren waar een behoefte ligt op het terrein van verkeer en vervoer en hoe we, gebruikmakend van open technologie/werkmethode, impact kunnen creëren. Uitgangspunt is dat de gebruikte tools zó goedkoop zijn dat deze nooit een belemmering voor het proces vormen.

Doel

Doel van het praktijkdeel van Impact door Connectie is dat één of meer groepjes deelnemers hun handelingsperspectief hebben zien toenemen, om samen op een door hen gevoelde behoefte in de buurt of op school actie te ondernemen en voor zichzelf en anderen impact te realiseren. Zij handelen volgens het Agencymodel, opgesteld door projectpartner Ton Zijlstra (MakerHouseholds).